Volumebepaling

Bij het maken van plannen in de bouw en infrastructuur rijst voortdurend de vraag over hoeveelheden. Bijvoorbeeld hoeveel grond er aan- of afgevoerd moet worden bij de realisatie van een werk. Dat gaat dan over grondlichamen, zanddepots, maar het kan ook over puin of beschikbare c.q. gebruikte volumes op stortplaatsen gaan.


Wij zijn dagelijks bezig met het bepalen van de kwaliteit en de hoeveelheid van grond- en bouwstoffen. Regelmatig zijn er ook wel hoeveelheden bekend. De belangen tussen aannemer en opdrachtgevers zijn echter vaak tegengesteld en dan rijst de vraag of die hoeveelheden wel kloppen. Wij kunnen dan als onafhankelijke partij de volumes in kaart brengen met de door u door u gewenste nauwkeurigheid.


Eindejaars inventarisaties opgeslagen materiaal (bijv. grond en bouwstoffen) behoort ook tot de mogelijkheden. 


Grondstromenbalans en bepaling aan- en afvoer van grondstoffen kunnen ook goed in kaart worden gebracht.

Met onze apparatuur kunnen wij zeer nauwkeurig vanuit diverse posities een terrein inmeten met alle hoogteverschillen.
Bij grotere terreinen is het meten met een drone vaak interessant. Alle meetpunten samen vormen een puntenwolk die softwarematig vertaald wordt naar een digitaal terrein model (DTM).

Een DTM van een eerder gemeten situatie kan vergeleken worden met een DTM van een eindsituatie.
Verschillen in een referentievlak of reliëf kunnen zo voor u uitstekend visueel zichtbaar gemaakt worden.
Zo wordt bijvoorbeeld direct duidelijk waar en hoeveel grond is af- of aangevoerd.
Indien gewenst kan het 3D model omgezet worden naar een 2D tekening voor gebruik bij verdere activiteiten.


    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon