Situatiemetingen

Bij het maken van plannen In de bouw en infrastructuur rijst voortdurend de vraag over hoeveelheden. Bijvoorbeeld hoeveel grond er aan- of afgevoerd moet worden bij de realisatie van een werk. Dat gaat dan over grondlichamen, zanddepots, maar het kan ook over puin of beschikbare c.q. gebruikte volumes op stortplaatsen gaan.

Een nieuw plan…maar hoe zit het met de bestaande situatie. Wat is er aanwezig, waar moet rekening mee worden gehouden.

Hier voor kunt u bij ons terecht.  Het in beeld brengen van de huidige situatie middels een situatiemeting. Vooraf wordt in overleg bepaald hoe gedetailleerd u uw gegevens wenst te hebben (zowel qua nauwkeurigheid als welke details) en dan wordt dit door ons opgenomen en als overzichtelijke tekening aangeleverd (dit kan zowel 3D als een 2D tekening zijn). Een hoeveelhedenstaat qua materiaal behoord ook tot de mogelijkheden.

Het werk is uitgevoerd en de revisietekening moet worden opgeleverd. Ook geen probleem voor ons. 

Maatvoering en uitzetwerkzaamheden behoren ook tot onze mogelijkheden. 


    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon