Privacy verklaring

Privacy verklaring van Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. heeft hier geen invloed op.

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@certicon.nl. Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@certicon.nl

https://www.certicon.nl is een website van Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.. 

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres:
Keplerlaan 14
6716 BS Ede

Vestigingsadres:
Keplerlaan 14
6716 BS Ede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32071217
Telefoon: 0318 - 545 000
E-mailadres: info@certicon.nl

Privacy verklaring van Certicon Kwaliteitskeuringen b.v.

Certicon is gespecialiseerd in het uitvoeren van water- en bodemonderzoeken, partijkeuringen en certificeringen conform het Besluit bodemkwaliteit, het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, begeleiding van saneringen, peilwerkzaamheden, bepaling volume en landmeetkundige diensten met behulp van GPS & tachymetrie.

    


SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.