BODEMONDERZOEK

Heeft u een locatie die onderzocht moet worden? Is er een verontreiniging?
Wij kunnen het bodemonderzoek snel en goed uitvoeren. 

De projectleiders van Certicon kiezen voor u de juiste onderzoekstrategie. In het veld staan onze eigen ervaren veldwerkers. Zo hebben we veel grip op het proces. Snel schakelen en problemen oplossen, daar zijn wij goed in. U ontvangt een helder advies, waarmee u verder kunt!

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000. Onze monsternemers hebben certificaten voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 


Bodemonderzoek door Certicon: de juiste strategie

Vanaf het begin van de jaren 80 wordt al milieutechnisch onderzoek verricht om de kwaliteit te bepalen van de Nederlandse bodem. Vanaf die periode werd Nederland in toenemende mate geconfronteerd met de nadelige gevolgen van stadsuitbreidingen die gepland waren op verontreinigde locaties. Door een sterke toename in intensief bodemgebruik is het belang om de kwaliteit van de bodem te weten toegenomen. De overheid heeft door middel van wetgeving en richtlijnen regels opgesteld voor het uitvoeren van bodemonderzoek. Bodemonderzoek is o.a. verplicht bij bouwvergunningen en bij bestemmingsplanwijzigingen. Bij grondtransacties kan bodemonderzoek zeer belangrijk zijn. Veel bedrijven en particulieren hebben sindsdien met bodemonderzoek te maken gehad.  
Het belang van een goed vooronderzoek


Het kiezen van een juiste onderzoekstrategie bespaart u geld. Voor het bepalen van de strategie moet eerst vooronderzoek gedaan worden. Het belang van een goed vooronderzoek wordt echter vaak onderschat. Een juiste strategie kiezen is van essentieel belang voor een representatief en kwalitatief hoogstaand onderzoek. Onze adviseurs komen daarom regelmatig op de onderzoekslocatie. Zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Door het regelmatig bezoeken kunnen zij zich beter inleven in de problematiek op de locatie. Hierdoor bepalen zij de beste strategie en geven gerichte sturing aan het onderzoek. Bij het doelgericht zoeken naar verontreiniging of bij het onverwachts aantreffen van verontreiniging zijn we snel in staat om de omvang met minimale analyses en onderzoeksinspanning af te perken. Dit bespaart u tijd en geld.


Soorten bodemonderzoek:


 • Historisch vooronderzoek NEN 5725
  In het vooronderzoek kijken we naar het gebruik van de onderzoekslocatie en haar omgeving in het verleden, heden en in de toekomst. Hierbij raadplegen we onder andere het kadaster, milieuvergunningen en de bodeminformatiekaart. Dit onderzoek resulteert in een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie, welke de basis vormen voor het verkennend bodemonderzoek.

 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
  Een verkennend bodemonderzoek, ook wel eens een ‘schone grond verklaring’ genoemd, is vereist voor het aanvragen van een bouwvergunning. Maar ook bijvoorbeeld bij het kopen of verkopen van een locatie is dit aan te bevelen. Onze veldwerkers doen bij dit onderzoek boringen en nemen grond(water)monsters op de locatie. Deze gaan vervolgens naar het laboratorium waar we onderzoeken of er sprake is van bodemverontreinigingen. Hierna stellen we voor u een overzichtelijk rapport op met de conclusies en eventuele vervolgstappen.

 • Nader bodemonderzoek NTA 5755
  Vaak zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek voldoende, maar niet altijd.
  Nader onderzoek is nodig als de resultaten van het verkennend onderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van ernstige verontreiniging, zoals gedefinieerd in de Wet Bodem Bescherming. 

 • Nul-/eindsituatie bodemonderzoek NEN 5740
  Bij bedrijfsactiviteiten die de bodem kunnen verontreinigen wordt in de Wet Milieubeheer een nulsituatie bodemonderzoek voorgeschreven. Dit dient zowel voor het begin als bij de beëindiging van de activiteiten te worden uitgevoerd. Hierdoor kan worden gecontroleerd of er verontreiniging van de bodem is opgetreden. 

Kosten bodemonderzoek

Als u een  bodemonderzoek wilt laten uitvoeren dan kunt u bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen zodat u een goed beeld heeft van de kosten. Vul hier ons offerte formulier in dan ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een reactie. U kunt voor een vrijblijvende offerte-aanvraag ook bellen naar 0318 - 545 000 


Waterbodemonderzoek

Naast landbodemonderzoeken voeren wij vaak onderzoek uit in waterbodems. Zie Waterbodemonderzoek voor meer informatie.

Asbestonderzoek

Certicon is tevens gecertificeerd om asbestonderzoek uit te voeren conform BRL SIKB 2000, protocol 2018. Wij voeren zowel verkennend als nader asbestonderzoek in de bodem uit. Door onze deskundige medewerkers wordt hierbij uiteraard onder de vereiste en voorgeschreven veiligheidsomstandigheden gewerkt. Zie voor meer informatie onze pagina over asbestonderzoek     

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon