MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Voor advies en begeleiding van bodemsaneringen kunt u bij Certicon terecht

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 6000. Onze MKB’ers hebben ook het certificaat voor BRL SIKB 1000 protocol 1001 en BRL SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002, zodat alle werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Bij MKB werk is het belangrijk, dat onpartijdigheid kan worden aangetoond. Certicon is volstrekt onafhankelijk. 

Certicon begeleidt van A tot Z

In de Nederlandse bodem zijn nog duizenden locaties verontreinigd. De kans dat u een keer met een bodemverontreiniging te maken krijgt is dan ook aanwezig. Als uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem op uw locatie dermate verontreinigd is dat er gesaneerd moet worden, bent u voor advies en begeleiding bij ons aan het juiste adres.

Met een gedegen voorbereiding en begeleding van een bodemsanering kunt u voorkomen dat er onnodig geld wordt uitgegeven. Een goede milieukundige begeleider hoort in de put en niet in de keet. Zo wordt de ontgraving intensief begeleid, zodat bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat schone of licht verontreinigde grond bij de grondreiniger of op de stortplaats terechtkomt.

Wilt u kosten besparen? Wij bieden u een combinatie van werkzaamheden.

Tijdens het uitvoeren van de bodemsanering komt het regelmatig voor dat er partijkeuringen conform de BRL SIKB 1000 uitgevoerd moeten worden of bodemonderzoeken conform de BRL SIKB 2000. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde veldwerkers. Certicon heeft ervoor gezorgd dat de milieukundige begeleiders naast hun 6001-certificaat ook gecertificeerd zijn voor alle activiteiten die vallen onder de BRL SIKB 1000 en 2000. Hierdoor kunnen de medewerkers die toch al op uw locatie zijn de overige werkzaamheden ook uitvoeren. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend.

Wij leveren u een helder evaluatieverslag.

Het bevoegd gezag beoordeelt uw uitgevoerde sanering uiteindelijk aan de hand van een evaluatieverslag. De milieukundige begeleider is zeer nauw betrokken bij het opstellen van de evaluatieverslagen door de projectleider. Wij zorgen dat u op korte termijn kunt beschikken over een duidelijk evaluatierapport dat voldoet aan de voorschriften van de BRL SIKB 6000.


    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon