Peilen van waterbodems

Hoe ziet het profiel van de bodem er onder water uit? Dat is de vraag waar u mee te maken kunt hebben bij de onderhoudsplicht van sloten of rivieren. Of als data die u nodig heeft voor het bepalen van baggervolume in een bestek en de legger.


Het baggervolume is belangrijk om te weten maar vaak lastig eenduidig te meten. Dat is logisch want bij dynamische watersystemen zorgt sediment voor voortdurende verandering en ook de vaststelling van de dikte van het slib is niet duidelijk vanwege heterogeniteit van het sediment en de onderliggende bodem. Daarom is het van belang om de reproduceerbaarheid van de peilwerkzaamheden zo hoog mogelijk te houden zodat ingeval van twijfel een nieuwe meting gedaan kan worden met dezelfde uitgangspunten.


Wij kunnen voor u peilingen uitvoeren conform de richtlijn SIKB 2501 Baggervolumebepalingen of op minder intensief niveau als dat voor uw doel voldoet. Certicon volgt actief de ontwikkelingen, zo hebben wij ook meegewerkt aan het validatieonderzoek baggervolumebepalingen (https://www.sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/baggervolumebepalingen/validatie-onderzoek). Ook voeren wij waterbodemonderzoeken uit conform SIKB protocol 2003.


De uitvoering van peilen is afhankelijk van de situatie. Wij kunnen dit handmatig doen met kleine en grote boten of met een singlebeam, voor het meten van de bovenkant van de sliblaag als alleen het bestaande profiel in kaart gebracht moet worden. Voor het bepalen van de onderkant van de sliblaag voeren wij verificatiemetingen uit om de overgang van de sliblaag naar de vaste bodem vast te stellen.Als de metingen zijn uitgevoerd kunnen wij voor u baggervolumes uitrekenen in Autocad Civil3D. De dwarsraaien en lengteprofielen kunnen dan op elk punt uit de 3D tekening gehaald worden.

Hoe ziet het profiel van de bodem er onder water uit? Dat is de vraag waar u mee te maken kunt hebben bij de onderhoudsplicht van sloten of rivieren. Of als data die u nodig heeft voor het bepalen van baggervolume in een bestek en de legger.

Het baggervolume is belangrijk om te weten maar vaak lastig eenduidig te meten. Dat is logisch want bij dynamische watersystemen zorgt sediment voor voortdurende verandering en ook de vaststelling van de dikte van het slib is niet duidelijk vanwege heterogeniteit van het sediment en de onderliggende bodem. Daarom is het van belang om de reproduceerbaarheid van de peilwerkzaamheden zo hoog mogelijk te houden zodat ingeval van twijfel een nieuwe meting gedaan kan worden met dezelfde uitgangspunten.

Wij kunnen voor u peilingen uitvoeren conform de richtlijn SIKB 2501 Baggervolumebepalingen of op minder intensief niveau als dat voor uw doel voldoet. Certicon volgt actief de ontwikkelingen, zo hebben wij ook meegewerkt aan het validatieonderzoek baggervolumebepalingen (https://www.sikb.nl/bodembeheer/waterbodembeheer/baggervolumebepalingen/validatie-onderzoek). Ook voeren wij waterbodemonderzoeken uit conform SIKB protocol 2003.

De uitvoering van peilen is afhankelijk van de situatie. Wij kunnen dit handmatig doen met kleine en grote boten of met een singlebeam, voor het meten van de bovenkant van de sliblaag als alleen het bestaande profiel in kaart gebracht moet worden. Voor het bepalen van de onderkant van de sliblaag voeren wij verificatiemetingen uit om de overgang van de sliblaag naar de vaste bodem vast te stellen.

Als de metingen zijn uitgevoerd kunnen wij voor u baggervolumes uitrekenen in Autocad Civil3D. De dwarsraaien en lengteprofielen kunnen dan op elk punt uit de 3D tekening gehaald worden.

    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon