BODEMONDERZOEK      WATERBODEMONDERZOEK      PARTIJKEURINGEN      ASBESTONDERZOEK    
MECHANISCH BOREN      GEODESIE      MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING      ECOLOGIE, ARCHEOLOGIE, OCE 


BODEMONDERZOEK


Heeft u een locatie die onderzocht moet worden? Is er een verontreiniging? Wij kunnen het bodemonderzoek snel en goed uitvoeren.

De projectleiders van Certicon kiezen voor u de juiste onderzoekstrategie. In het veld staan onze eigen ervaren veldwerkers. Zo hebben we veel grip op het proces.

Snel schakelen en problemen oplossen, daar zijn wij goed in. U ontvangt een helder advies, waarmee u verder kunt!

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000. Onze monsternemers hebben certificaten voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BODEMONDERZOEK


Heeft u een locatie die onderzocht moet worden? Is er een verontreiniging? Wij kunnen het bodemonderzoek snel en goed uitvoeren.

De projectleiders van Certicon kiezen voor u de juiste onderzoekstrategie. In het veld staan onze eigen ervaren veldwerkers. Zo hebben we veel grip op het proces.

Snel schakelen en problemen oplossen, daar zijn wij goed in. U ontvangt een helder advies, waarmee u verder kunt!

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000. Onze monsternemers hebben certificaten voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 

   

 

WATERBODEMONDERZOEK


Wij zijn bedreven in waterbodemonderzoek van zowel kleine wateren als grote vaarwegen.
Dit doen we met eigen materieel of met ingehuurde werkschepen. Zowel met de hand als mechanisch met bijvoorbeeld een Aqualock of vibrocore, zodat u een goed beeld krijgt van de bodemopbouw.

Profielen (dwarsraaien) van sloten of vaarwegen brengen wij nauwkeurig voor u in kaart in het door u gewenste digitale formaat. Als u te maken heeft met baggerwerkzaamheden, kunnen wij op deskundige wijze het baggervolume bepalen. Onze projectleiders en monsternemers verstaan hun vak en zetten zich graag in voor u.

Peilen

Baggervolumebepaling

Monitoring slibaanwas

Voorbereiding baggerwerkWATERBODEMONDERZOEK


Wij zijn bedreven in waterbodemonderzoek van zowel kleine wateren als grote vaarwegen.
Dit doen we met eigen materieel of met ingehuurde werkschepen. Zowel met de hand als mechanisch met bijvoorbeeld een Aqualock of vibrocore, zodat u een goed beeld krijgt van de bodemopbouw.

Profielen (dwarsraaien) van sloten of vaarwegen brengen wij nauwkeurig voor u in kaart in het door u gewenste digitale formaat. Als u te maken heeft met baggerwerkzaamheden, kunnen wij op deskundige wijze het baggervolume bepalen. Onze projectleiders en monsternemers verstaan hun vak en zetten zich graag in voor u.

    

 
PARTIJKEURINGEN


Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000.
Alle typen keuringen kunnen wij voor u uitvoeren:

Grond, in depot en in-situ (protocol 1001)

Niet vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002)

Vormgegeven bouwstoffen en verharding (protocol 1003)

Afvalstoffen (protocol 1004) 


Wij zijn zeer ervaren op dit gebied. In uitdagende en moeilijke situaties zoeken we altijd een oplossing, eventueel met een van onze eigen boorstellingen.  Door onze grote capaciteit aan monsternemers kunnen wij binnen een aantal dagen, en vaak zelfs de volgende dag al, op de locatie zijn. Zo hoort u snel van onze projectleiders wat de toetsingsresultaten zijn. 


PARTIJKEURINGEN


Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000.
Alle typen keuringen kunnen wij voor u uitvoeren:


 • Grond, in depot en in-situ (protocol 1001)
 • Niet vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002)
 • Vormgegeven bouwstoffen en verharding (protocol 1003)
 • Afvalstoffen (protocol 1004) 

Wij zijn zeer ervaren op dit gebied. In uitdagende en moeilijke situaties zoeken we altijd een oplossing, eventueel met een van onze eigen boorstellingen.  Door onze grote capaciteit aan monsternemers kunnen wij binnen een aantal dagen, en vaak zelfs de volgende dag al, op de locatie zijn. Zo hoort u snel van onze projectleiders wat de toetsingsresultaten zijn. 

     

 

ASBESTONDERZOEK


Bij een bodemonderzoek of een partijkeuring kan er sprake zijn van asbest of een asbestverdachte locatie.

Onze projectleiders en veldwerkers weten hoe er in zo’n geval correct en veilig gehandeld moet worden. Of het nu om een eenvoudige situatie gaat of om een project dat onder volledige asbestcondities onderzocht moet worden.

Asbestverdachte locaties

Onderzoek volgens NEN5707

Veilige & correcte afhandeling

Erkend (SIKB protocol 2018)

ASBESTONDERZOEK


Bij een bodemonderzoek of een partijkeuring kan er sprake zijn van asbest of een asbestverdachte locatie.

Onze projectleiders en veldwerkers weten hoe er in zo’n geval correct en veilig gehandeld moet worden. Of het nu om een eenvoudige situatie gaat of om een project dat onder volledige asbestcondities onderzocht moet worden.

 • Asbestverdachte locaties
 • Onderzoek volgens NEN5707
 • Veilige & correcte afhandeling
 • Erkend (SIKB protocol 2018)


 

MECHANISCH BOREN


Voor milieu hygiënisch – of civieltechnisch onderzoek. Certicon is gecertificeerd voor de BRL 2100: mechanisch boren. Met verschillende technieken (sonisch, core barrel, avegaren, kernboringen, vibrocore) boren wij in land- en in waterbodems. Zo kunnen wij met onze krachtige, roterende sonische boorstelling in enkele uren tot diepten van circa 50 meter boren.

We kunnen ook snel verschillende boortechnieken toepassen op een locatie. Een kernboring door een verhardingslaag, ongeroerde monsters van de onderliggende bodem nemen, peilbuizen plaatsen, of eenvoudig avegaren. Wij zijn in staat uw boorwerkzaamheden flexibel en efficiënt uit te voeren.

Sonisch 

Avegaren

Core Barrel

Kernboring

VibrocoreMECHANISCH BOREN


Voor milieu hygiënisch – of civieltechnisch onderzoek. Certicon is gecertificeerd voor de BRL 2100: mechanisch boren. Met verschillende technieken (sonisch, core barrel, avegaren, kernboringen, vibrocore) boren wij in land- en in waterbodems. Zo kunnen wij met onze krachtige, roterende sonische boorstelling in enkele uren tot diepten van circa 50 meter boren.

We kunnen ook snel verschillende boortechnieken toepassen op een locatie. Een kernboring door een verhardingslaag, ongeroerde monsters van de onderliggende bodem nemen, peilbuizen plaatsen, of eenvoudig avegaren. Wij zijn in staat uw boorwerkzaamheden flexibel en efficiënt uit te voeren.

 • Sonisch 
 • Avegaren
 • Core Barrel
 • Kernboring
 • Vibrocore


 

GEODESIE


Bij veel infra- en bouwprojecten is landmeetkunde nodig om de situatie digitaal vast te leggen. Met onze moderne landmeetapparatuur (Robotic en GPS) op de grond of met behulp van een drone voor metingen van uit de lucht, zijn wij u graag van dienst voor:

Hoeveelheidsbepaling

Monitoring

3D terreinmeting (DTM)

Uitzetwerkzaamheden

Peilwerkzaamheden

Profielmetingen

Situatiemetingen

Sleuven met kabels en leidingen


GEODESIE


Bij veel infra- en bouwprojecten is landmeetkunde nodig om de situatie digitaal vast te leggen. Met onze moderne landmeetapparatuur (Robotic en GPS) op de grond of met behulp van een drone voor metingen van uit de lucht, zijn wij u graag van dienst voor:

 • Hoeveelheidsbepaling
 • 3D terreinmeting (DTM)
 • Peilwerkzaamheden
 • Situatiemetingen
 • Monitoring
 • Uitzetwerkzaamheden
 • Profielmetingen
 • Sleuven met kabels en leidingen


 

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING


Voor advies en begeleiding van bodemsaneringen kunt u bij Certicon terecht.
Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 6000. Onze MKB’ers hebben ook het certificaat voor protocol 1001 en protocol 2001/2002, zodat alle werkzaamheden efficiënt kunnen worden gecombineerd. Bij MKB-werk is het belangrijk dat onpartijdigheid kan worden aangetoond. Certicon is volstrekt onafhankelijk. 


Bodemsaneringen

Waterbodemsaneringen

Advies & Begeleiding


MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING


Voor advies en begeleiding van bodemsaneringen kunt u bij Certicon terecht.
Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 6000. Onze MKB’ers hebben ook het certificaat voor protocol 1001 en protocol 2001/2002, zodat alle werkzaamheden efficiënt kunnen worden gecombineerd. Bij MKB-werk is het belangrijk dat onpartijdigheid kan worden aangetoond. Certicon is volstrekt onafhankelijk. 

 • Bodemsaneringen
 • Waterbodemsaneringen
 • Advies & Begeleiding


 

ECOLOGIE, ARCHEOLOGIE, OCE


Bij ruimtelijke ontwikkeling spelen ook vaak vraagstukken over ecologie, archeologie en opsporing van conventionele explosieven (OCE). Dit vraagt om maatwerk. Welke beschermde plant- en diersoorten komen voor in uw plangebied? Wij voeren voor u een ecologische quickscan uit in het kader van de Flora- en faunawet. Kunnen werkzaamheden voor archeologie of milieukundig onderzoek of een onderzoek naar conventionele explosieven gecombineerd worden? Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde partners. Zo kunnen we alle zaken in een project integraal oppakken. 


Wet Natuurbescherming

Ecologische Quickscan

Natuurtoets

Archeologie

Opsporen explosieven

ECOLOGIE, ARCHEOLOGIE, OCE


Bij ruimtelijke ontwikkeling spelen ook vaak vraagstukken over ecologie, archeologie en opsporing van conventionele explosieven (OCE). Dit vraagt om maatwerk. Welke beschermde plant- en diersoorten komen voor in uw plangebied? Wij voeren voor u een ecologische quickscan uit in het kader van de Flora- en faunawet. Kunnen werkzaamheden voor archeologie of milieukundig onderzoek of een onderzoek naar conventionele explosieven gecombineerd worden? Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde partners. Zo kunnen we alle zaken in een project integraal oppakken. 

 • Wet Natuurbescherming
 • Ecologische Quickscan
 • Natuurtoets
 • Archeologie
 • Opsporen explosieven


 

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon