De bepaling bij grond- en bouwstoffen van de kwaliteit en de kwantiteit, is vanaf de start van Certicon in 1998 een doorlopende activiteit geweest.

Kwaliteit en kwantiteit zijn beide factoren die grote invloed hebben op de kosten of de opbrengsten.

Volumebepaling is altijd een belangrijk onderdeel van het werk geweest en is een kernactiviteit van Certicon. Vanuit deze dienst is een afdeling Geodesie gegroeid met ervaring in een breed pakket aan diensten.

Wij hebben hiervoor professionele apparatuur met een nauwkeurigheid tot op de millimeter. Onze ervaren medewerkers zijn bekend met veilig werken op bouwplaatsen en in de infrastructuur. Wij kunnen u tijd en kosten besparen.


De bepaling bij grond- en bouwstoffen van de kwaliteit en de kwantiteit, is vanaf de start van Certicon in 1998 een doorlopende activiteit geweest. Kwaliteit en kwantiteit zijn beide factoren die grote invloed hebben op de kosten of de opbrengsten.

Volumebepaling is altijd een belangrijk onderdeel van het werk geweest en is een kernactiviteit van Certicon. Vanuit deze dienst is een afdeling Geodesie gegroeid met ervaring in een breed pakket aan diensten. Wij hebben hiervoor professionele apparatuur met een nauwkeurigheid tot op de millimeter. 

Onze ervaren medewerkers zijn bekend met veilig werken op bouwplaatsen en in de infrastructuur. Wij kunnen u tijd en kosten besparen.

 Bestaande situatie

 Revisiemetingen

 Total Station

 Monitoring

 Maatvoering


 3D terreinmeting (DTM)

 Grondstromenbalans

 Hoeveelhedenbalans

 Depotmetingen 3D model (DTM)

 Snel & Nauwkeurig

 Moeilijk begaanbaar terrein

 Doorgaand bedrijfsproces

 Piloten met RPA-L licentie

 Peilwerkzaamheden

 Baggervolumebepaling

 Single- en multibeam

 Monitoring sedimentlaag

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij een raamcontract met een spoed-optie, zodat u snel bediend wordt
.

©2019 Certicon