MECHANISCH BOREN

Voor milieu hygiënisch – of civieltechnisch onderzoek.

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2100: mechanisch boren. Met verschillende technieken (sonisch, aqualock, core barrel, avegaren, kernboringen, vibrocore) boren wij in land- en in waterbodems. Zo kunnen wij met onze krachtige, roterende sonische boorstelling in enkele uren tot diepten van circa 50 meter boren. 

We kunnen ook snel verschillende boortechnieken toepassen op een locatie. Een kernboring door een verhardingslaag, ongeroerde monsters van de onderliggende bodem nemen, peilbuizen plaatsen, of eenvoudig avegaren. Wij zijn in staat uw boorwerkzaamheden flexibel en efficiënt uit te voeren.

Moderne compact roto sonic

Certicon beschikt over een moderne compact roto sonic, waarmee naast kernboringen en avegaren, ook sonisch geboord kan worden. Een sonische boorkop opereert met hoog frequente trillingen waardoor de grond plastisch wordt. De boorbuis kan zo makkelijker in de grond gedrukt worden. Deze boortechiek is zeer  nauwkeurig en snel. Bovendien is er geen werkwater nodig en wordt voorkomen dat er overtollige (verontreinigde) grond bij vrijkomt.  

Sonisch boren 

Met sonisch boren kan binnen enkele uren tot diepten van circa 50 meter worden geboord. In combinatie met het aqualocksysteem, kunnen op elke gewenste diepte monsters genomen worden. Het geologische profiel blijft hierbij intact. De roto sonic techniek kan naast  het trillen ook tegelijkertijd draaien, waardoor de mogelijkheden en capaciteiten sterk vergroot worden. Zo kan de machine gemakkelijk door verharde lagen boren, bijvoorbeeld voor bemonsteringen onder asfalt en stelconplaten. De compact roto sonic is op veiligheid gekeurd door Aboma Keboma.

Inzetbaarheid:
• Milieuboringen
• Plaatsen van peilbuizen
• Archeologische boringen
• Bemonstering ballastmateriaal
• Geothermische boringen
• Verhardingsonderzoek

Veelzijdigheid

Certicon kan snel verschillende boortechnieken toepassen op één locatie. Zo kan er eerst een kernboring gezet worden door een verhardingslaag (zoals asfalt, beton of stelconplaat). Vervolgens kunnen met het aqualocksysteem ongeroerde monsters van de onderliggende grond genomen worden. 

Het boorprofiel kan desgewenst in transparante liners bewaard worden. Maar ook peilbuizen plaatsen tot verschillende dieptes, verbuisd boren of eenvoudig avegaren is mogelijk. 

Door het combineren van deze boor technieken zijn wij in staat uw boorwerkzaamheden flexibel en efficiënt uit te voeren.

    

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon