PARTIJKEURINGEN

De kwaliteit van een partij bouwstof of grond vaststellen is niet eenvoudig. De kwaliteit van de keuringen begint bij de monstername en de voorbehandeling van de monsters.

Grond en vele andere bouwstoffen zijn over het algemeen heterogeen, vooral als er sprake is van verschillende soorten verontreinigingen. Als bij de uitvoering van het onderzoek met dit gegeven geen rekening gehouden wordt, kan het gevolg zijn dat meerdere keren keuren van dezelfde partij, verschillende antwoorden voor toepassingsmogelijkheden op kan leveren.

Fasen partijkeuring

Onderstaande grafiek laat zien dat vanaf het moment van monstername tot de uiteindelijke rapportage er verschillende fasen zijn met elk hun eigen foutenbron. De grootste foutenbron zit in de wijze van monstername, gevolgd door de voorbehandeling van de genomen monsters. De foutenkans neemt vervolgens verder af bij de analyse en rapportage.Om deze fouten zo veel mogelijk te voorkomen, zijn er eisen opgenomen voor monstername (BRL SIKB 1000) en laboratoriumanalyses (AP04). Voor de uitvoering van de monstername en de analyse zijn er speciaal door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende onderzoeksbureaus en laboratoria. 

Certicon is gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000. Alle typen keuringen kunnen wij voor u uitvoeren:

  • grond en baggerspecie, in depot en in-situ (protocol 1001)
  • niet vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002)
  • vormgegeven bouwstoffen en verhardingen (protocol 1003)
  • korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004) 

Wij zijn zeer ervaren op dit gebied. In uitdagende en moeilijke situaties zoeken we altijd een oplossing, eventueel met een van onze eigen boorstellingen.

Door onze grote capaciteit aan monsternemers kunnen wij binnen een aantal dagen, en vaak zelfs de volgende dag al, op de locatie zijn. Zo hoort u snel van onze projectleiders wat de toetsingsresultaten zijn. 


    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon