GESCHIEDENIS CERTICON

Certicon bestaat sinds 1998. Ons bedrijf werkt met een team van ervaren medewerkers, die elk hun sporen op het gebied van het uitvoeren van partijkeuringen al hebben verdiend.

Verschillende van onze medewerkers werken al sinds 1989 samen, met name bij het uitvoeren van saneringen, het organiseren en controleren van keuringen ten behoeve van het reinigen van grond en het beheren van depot en TOP’s (tijdelijke opslagplaatsen). Het betrouwbaar keuren van grond bleek een belangrijke issue omdat de financiële belangen groot waren.

Onze medewerkers hebben in die tijd veel protocollen getest en meegewerkt aan betere en betrouwbare methoden.

Deze methoden zijn van belang geweest bij het ontwikkelen van het 'protocol schone grond', waarnaar in het Bouwstoffenbesluit wordt verwezen. Doordat onze werknemers aan de wieg van deze werkwijze stonden had het Bouwstoffenbesluit voor hen geen verrassingen.

Certicon heeft zich als een specialist in het Bouwstoffenbesluit bewezen en is betrouwbare partner voor u. Dat blijkt vooral bij “lastige” grootschalige projecten waarin wij door onze kennis van zaken en door het snel en flexibel handelen, met aanvaarbare oplossingen komen.

Op 1 juli 2008 is het Bouwstoffenbesluit vervallen en het Besluit Bodemkwaliteit helemaal van kracht geworden. Certicon is volledig op de hoogte van deze nieuwe regelgeving. SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon