WIJ BIEDEN U KWALITEIT EN OPLOSSINGEN


Certicon is een onafhankelijk milieuadviesbureau, gespecialiseerd in bodem.

ONZE DIENSTEN

 

Certicon is gespecialiseerd in het uitvoeren van water- en bodemonderzoeken,
partijkeuringen, asbest in grond, mechanisch boren en landmeten.  

 Bodemonderzoek

 Snel & goed

 Juiste onderzoeksstrategie

 Eigen ervaren veldwerkers

 Helder advies 
 

 

 Waterbodemonderzoek

 Peilen

 Baggervolumebepaling

 Monitoring slibaanwas

 Voorbereiding baggerwerk
 

 

 Monstername

 Grond, in depot en in-situ

 Niet vormgegeven bouwstoffen

 Vormgegeven bouwstoffen

 Afvalstoffen
 

 Asbestverdachte locaties

 Onderzoek volgens NEN5707

 Veilige & correcte afhandeling

 Erkend (SIKB protocol 2018)


 

 

    

 Sonisch

 Avegaren

 Core Barrel

 Kernboring

 Vibrocore 

 Hoeveelheidsbepaling

 3D terreinmeting (DTM)

 Peilwerkzaamheden

 Situatiemetingen

 Monitoring

 Uitzetwerkzaamheden

 Profielmetingen
 

 

 Bodemsaneringen

 Waterbodemsaneringen

 Advies & Begeleiding

 

 

 


 

 Ecologische Quickscan

 Natuurtoets

 Wet natuurbescherming

 Archeologie

 Opsporen explosieven

 


 

 

 

 


 

CERTICON BODEMEXPERTS
 

Certicon is sinds 1998 een deskundige partner in de bodembranche.

Bij ons vindt u de kennis en betrokkenheid die u nodig heeft voor uw project.

Wij helpen u graag met het uitvoeren van o.a. bodem- en waterbodemonderzoeken,
partijkeuringen grond en bouwstoffen, mechanisch boren, saneringen en landmeten.

Een goede relatie en samenwerking met onze klanten geeft ons energie. 
Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

 

 

 

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij een raamcontract met een spoed-optie, zodat u snel bediend wordt
.

©2022 Certicon