PROJECTGEBIEDEN


 Toon alles

 Geodesie

 Bodem & grond

 Waterbodem

 DrillingWATERBODEMSANERING ESSCHE STROOM


Als gevolg van lozingen vanuit de voormalige leerlooierij-industrie is de waterbodem van de Essche Stroom in het verleden sterk verontreinigd geraakt met chroom. Naast het aanpakken van deze historische verontreiniging wil Waterschap De Dommel de kwaliteit van de beek en de omgeving verbeteren, zodat deze beter aansluit bij de ecologische, hydrologische en recreatieve potenties.


Voor een deel van sanering heeft Certicon de milieukundige begeleiding uitgevoerd, conform BRL SIKB 6000- 6003. Doel hiervan is te controleren of uit milieuhygienisch oogpunt aan de eisen in het bestek wordt voldaan. Daarnaast heeft Certicon de vrijkomende baggerspecie gekeurd, zodat opdrachtgever en aannemer een passende bestemming konden bepalen.

(1 december 2012)     

SNEL EN BETROUWBAAR


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon