GEODESIE

Landmeten en Dataverwerking

Bij veel infra- en bouwprojecten is landmeetkunde nodig om de situatie digitaal vast te leggen. Met onze moderne landmeetapparatuur (Robotic en GPS) op de grond of met behulp van een drone voor metingen van uit de lucht,
zijn wij u graag van dienst voor:

  • Hoeveelheidsbepaling 
  • Volumebepaling van grond, bagger en depots
  • 3D terreinmeting (DTM)
  • Peilwerkzaamheden
  • Situatiemetingen
  • Monitoring
  • Uitzetwerkzaamheden
  • Profielmetingen
  • Sleuven met kabels en leidingen
  • Positiebepaling boor- en heigaten

Grond, bagger en bouwstoffen zijn geld waard!

Daarom kan het voor u belangrijk zijn om door een onafhankelijke partij als Certicon een uitspraak te laten doen over de hoeveelheid ervan.  

Om een nauwkeurige vaststelling van het volume grond of bagger te kunnen maken beschikt Certicon over geavanceerde landmeetapparatuur, waaronder RTK-GPS (Real Time Kinematic Global Positioning System). Deze wordt gebruikt in combinatie met een tachymeter (Total Station).

Met behulp van deze apparatuur kunnen nauwkeurige hoogtemetingen zowel in het RD-stelsel (en t.o.v. NAP) als ook in een lokaal meetnet uitgevoerd worden.

Certicon meet waar gewenst de waterbodemhoogte met behulp van de single-beam survey techniek. Hiermee is het mogelijk met een relatief geringe inspanning een compact meetraster en daarmee een betrouwbare baggervolumebepaling te genereren.

Waar Certicon baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen (met peilstok) uitvoert, wordt de speciaal daarvoor opgestelde SIKB-richtlijn (zie de website van SIKB) gehanteerd. Certicon begeleidt u bijvoorbeeld bij het maken van keuzen in de voorbereiding, waardoor de balans tussen meetinspanning (onderzoekskosten) en betrouwbaarheid van de volumebepaling (uitvoeringsrisico’s) optimaal is.

Aan de hand van de hoogtemetingen is het mogelijk om voor en/of na ontgraving een betrouwbare uitspraak te doen over de hoeveelheden grond of bagger. Tevens kan een controleberekening van de grondbalans uitgevoerd worden. Certicon gebruikt voor de verwerking van meetgegevens de volumeberekening AutoCad Civil 3D of WDB    
SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon