PROJECTGEBIEDEN


 Toon alles

 Geodesie

 Bodem & grond

 Waterbodem

 DrillingONDERZOEK AVERIJHAVENDEPOT(24 juni 2013) 

In het kader van de geplande ontmanteling van het Averijhavendepot in Velsen-Noord voerde Certicon in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit in het depot. Doel was het bepalen van de milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit van de depotdijk en de opgeslagen baggerspecie.

Makkelijker gezegd dan gedaan: in een aantal opzichten is dit onderzoek alles behalve een routineklus.

De boringen ten behoeve van de bemonstering van de depotdijk werden bijvoorbeeld uitgevoerd op een hellend vlak. Geen dagelijkse kost voor een boorploeg. Bovendien kon voor het stabiliseren van de boorponton geen gebruik gemaakt worden van spudpalen, aangezien die de afdichting van het depot mogelijk zouden beschadigen. Des te lastiger om een stabiele boring op een hellend vlak uit te voeren.In de depotdijk bevinden zich onder meer hoogovenslakken en een aantal kleilagen. Om die op een representatieve manier naar boven te halen, maakte Certicon gebruik van een bijzondere boortechniek. Gezien de kwaliteit van de baggerspecie in het baggerdepot werd het onderzoek onder strenge veiligheidsvoorschriften uitgevoerd (3T). Werken onder die omstandigheden is alles behalve eenvoudig, maar het koude voorjaar kwam in dit geval wel goed van pas... 

De werkzaamheden zijn in het vroege voorjaar van 2013 uitgevoerd en zijn, zeker gezien de omstandigheden, erg goed verlopen. Met de resultaten van het Certicon-onderzoek kan Rijkswaterstaat het Averijhavendepot op een goede en verantwoorde wijze ontmantelen. 


     

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon