Bodemonderzoek in Giesbeek

Publicatiedatum: 24 oktober 2017 17:00
GIESBEEK - In opdracht van de gemeente Zevenaar is Certicon Bodemexperts een verkennend bodemonderzoek aan het uitvoeren in Giesbeek. Doel is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit in het kader van ingrijpende werkzaamheden in het dorp.

Om onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de komende ‘metamorfose’ van Giesbeek zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het onderzoek uitgevoerd. In de dorpskern van Giesbeek wordt in 2018/2019 de riolering vervangen en de buitenruimte opgeknapt. Certicon onderzoekt daarnaast het vrijkomende funderingsmateriaal en de civieltechnische kwaliteit van het vrijkomende zand. Reden voor wethouder Toon Albers om samen met projectleider Edwin Jacobs en projectadviseur Pascal Thijssen een kijkje te gaan nemen tijdens de uitvoering. Onderzoekers Gerben Veenhuis en Tim Huizenga verrichten het veldwerk. Zij gaven een korte uitleg over de uitvoeringsmethodiek. Naast het onderzoek naar de bodemkwaliteit, plaatst Certicon ook een aantal peilbuizen om de grondwaterstanden binnen het projectgebied beter in beeld te krijgen. De gemeente streeft ernaar om eind november een informatiebijeenkomst te houden, waar de inrichtingsplannen worden gepresenteerd. De uitvoering kan in het voorjaar van 2018 van start.


Foto: V.l.n.r.: projectadviseur Pascal Thijssen, bodemexpert Gerben Veenhuis, projectleider Edwin Jacobs, bodemexpert Tim Huizenga en wethouder Toon Albers bij verkennend bodemonderzoek in Giesbeek. - foto: gemeente Zevenaar.